Laden Evenementen

Voordracht door mevrouw Carine Goossens

Broze levens, krachtige vrouwen, de zusjes Goubau.

Voordracht door mevrouw Carine Goossens op donderdag 12 september om 14u30 .

Carine Goossens is archivaris-diensthoofd van gemeente en OCMW Beveren (sedert 2005) en van het Archief de Bergeyck (sedert 2001).

Ze studeerde Geschiedenis – richting Nieuwe Tijden – aan de Universiteit Gent (afgestudeerd in 1984) en Archivistiek en hedendaags documentbeheer aan de Vrije Universiteit Brussel (afgestudeerd in 2002).

Ze is geboeid door de impact van een voortdurend evoluerende economische en sociale context op het leven van het individu en in het bijzonder op dat van de vrouw.

Samen met Johan Verberckmoes (KUL) schreef ze Broze levens, krachtige vrouwen. Zussen, moeders en tantes Goubau in de achttiende eeuw.

Ze werkte hetzij als auteur hetzij als auteur-eindredacteur mee aan diverse publicaties met historische inslag over het Waasland en haar geboortestreek en met een archivistisch-technische insteek.

Sinds 2017 is ze één van de vier hoofdredacteuren van het lokaal heemkundig tijdschrift Het Land van Beveren, waarvoor ze ook geregeld bijdragen levert.

 

Centraal in de lezing staan de drie zussen Goubau, dochters uit een Antwerpse adellijke familie, die als kleine meisjes in 1715 wees werden.

We volgen hen hun leven lang in vreugde en verdriet, maken kennis met hun grootmoeder, tantes, ooms, echtgenoten en kinderen, (school)vriendinnen, neven en nichten en leven mee met hun ambities en realisaties, hun persoonlijke dromen en teleurstellingen.

De zussen onderhielden met tal van correspondenten – en ook met elkaar – een uitgebreide en levendige briefwisseling, die ons een bijzondere inkijk gunt in hun rijke emotionele en materiële leven. Daarnaast hielden ze nauwkeurig hun inkomsten en uitgaven bij in manualen en journalen en wisselden ze druk recepten uit, zowel voor het samenstellen van inkt, het klaarmaken van kweeperenjam als voor het bereiden van een pijnstillend middel tegen tand- of buikpijn.

Al deze documenten zijn bewaard gebleven in het rijk gevulde familiearchief dat via huwelijk is terechtgekomen in het archief van de familie de Brouchoven de Bergeyck op het kasteel Cortewalle te Beveren.

 

Bron: Carine Goossens