Laden Evenementen

Voordracht prof. Bart Criel

Event placeholder

 Voordracht door prof. Bart Criel op donderdag 27 juni 2024 om 14u30. 

“ Ontwikkelingssamenwerking.” 

Bart Criel (1956) is arts van opleiding. 

Na zijn artsenstudie ( KUL 1981) behaalde hij een diploma Tropische Geneeskunde in Antwerpen. 

Samen met zijn gezin trok hij in 1983 naar het toenmalige Zaïre, waar hij tot 1990 als arts in het binnenland werkte op het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

Eind 1990 keerde hij met zijn gezin definitief terug naar België. 

Zijn academisch werk als hoogleraar situeerde zich op het vlak van zowel onderwijs als onderzoek in de organisatie van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 

In 1998 behaalde hij een doctoraat aan de VUB op het onderwerp van: De sociale ziekteverzekering in sub-Sahara Afrika. 

In 2019 kreeg hij een eredoctoraat van de Universiteit van Lumumbashi. 

In 2021 ging hij met emeritaat maar hij blijft actief in het kader van vrijwilligerswerk op het Afrikaanse terrein. 

In zijn lezing heeft hij het over ontwikkelingssamenwerking, met in eerste instantie een poging om het te definiëren in deze snel veranderende wereld. 

Verder heeft hij het over de specifieke Belgische situatie: hoeveel geld spendeert ons land aan ontwikkelingssamenwerking ? Onder welke vormen vindt die samenwerking plaats ? 

Hoe ervaren burgers de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking? 

Ook wil hij ook focussen op twee “problematieken”: enerzijds het verband tussen solidariteit en eigen belang, anderzijds de actuele discussie met betrekking tot “dekolonisatie”. 

Anne-Marie Grangé.